Можете да създадете свои собствени въпросници или да използвате въпросник, създаден от нас.
По-долу, можете да намерите някои образеца на готови за използват въпросници.

Въпросник за оценка на фирмената култура

Този въпросник позволява да се установи лесно какво трябва да бъде променено, за да се подобри културата ...

Въпросник за измерване удовлетвореността на служителите

Разработеният от нашите специалисти прегледен въпросник е отлично средство за измерване степента на удовлетвореност на Вашите служители.