Когато проектирахме това приложение, ние започнахме от нуждите на бизнес мениджърите, които са различни от тези на професионалните изследователи

Създайте Разпределете Анализирайте

Анкети

Функция, която прави лесно създаването и управлението на вътрешни или външни анкети.

 • Създайте свое собствено съобщение за Добре дошли
 • Ръчно стартиране/спиране на анкета
 • Задайте автоматично стартиране/спиране на анкета
 • Задайте отворени/ затворени анкети
 • Копирайте анкети
 • Редактирайте и използвайте стара анкета
 • Изтрийте анкети
screenshot
screenshot

Въпросници

Функции, които правят лесно създаването и редактирането на въпросници.

 • Логика и разклоняване
 • Много видове въпроси, от които можете да избирате
 • Въпроси с показване при дадено условие
 • Въпроси със задължителен отговор
 • Отговори с функцията ПРОПУСКАНЕ
 • Готови за използване въпросници
 • Редактиране и използване на стари въпросници
 • Задаване на персонализирани сегментирани бази
Готови ли сте да изпробвате SurveysWorldwide?

Имаме много повече функции, предназначени да направят изграждането и функционирането на анкетите една приятна задача.

Разпространение

Функции, които улесняват изпращането на покани на клиенти и служители да участват в анкетите.

 • Уеб линк
 • Разпространение по имейл
 • Персонализирайте имейлите
 • Групово импортиране на списъци с имейли
 • Създаване и управление на списъци за разпространение
 • Функция за отказ от участие от страна на респондент
 • Всички отговори се съхраняват като анонимни
screenshot
screenshot

Отчети

Функции, които улесняват експортирането и разпространението на докладите.

 • Проследяване броя на изпратените покани
 • Проследяване броя на получените отговори
 • Проследяване броя на върнати имейли и откази от участие
 • Проследяване дейността на респондентите (за затворени проучвания)
 • Генериране на отчети чрез сегментиране по групи (демография, отдели, дивизии, групи и др.) или дати
 • Експортиране в Excel, Word
 • Споделяне на уеб отчет с другите
 • Вижте резултатите в диаграми
Готови ли сте да изпробвате SurveysWorldwide?

Имаме много повече функции, предназначени да направят изграждането и функционирането на анкетите една приятна задача.