Projektując tę aplikację, rozpoczynaliśmy od potrzeb menedżerów biznesowych, które są nieco inne niż potrzeby profesjonalnych badaczy.

Twórz Rozpowszechniaj Analizuj

Ankiety

Funkcja, która ułatwia tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych ankiet oraz zarządzanie nimi.

 • Utwórz własną wiadomość powitalną
 • Ręcznie uruchom/zatrzymaj ankietę
 • Ustaw automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie ankiety
 • Ustaw otwarte/zamknięte ankiety
 • Zduplikuj ankietę
 • Edytuj starą ankietę i użyj jej
 • Usuń ankiety
screenshot
screenshot

Kwestionariusze

Funkcje, które ułatwiają tworzenie i edytowanie kwestionariuszy.

 • Logika i rozgałęzienia
 • Wiele typów możliwych do wyboru pytań
 • Pytania z warunkowym wyświetlaniem
 • Pytania z wymaganą odpowiedzią
 • Odpowiedzi z funkcją POMIŃ
 • Gotowe do użycia kwestionariusze
 • Edytuj stary kwestionariusz i użyj go
 • Ustaw niestandardowe reguły segmentacji
Chcesz wypróbować SurveysWorldwide?

Oferujemy wiele różnych funkcji zaprojektowanych tak, aby ułatwić tworzenie i przeprowadzanie ankiet.

Dystrybucja

Funkcje ułatwiające zapraszanie klientów i pracowników do uczestnictwa w ankietach.

 • Łącze internetowe
 • Dystrybucja przez pocztę e-mail
 • Dostosowywanie wiadomości e-mail
 • Zbiorczy import listy adresów e-mail
 • Tworzenie list dystrybucji i zarządzanie nimi
 • Funkcja rezygnacji respondenta
 • Wszystkie odpowiedzi przechowywane anonimowo
screenshot
screenshot

Raporty

Funkcje ułatwiające eksportowanie i dystrybucję raportów.

 • Śledzenie liczby wysłanych zaproszeń
 • Śledzenie liczby otrzymanych odpowiedzi
 • Śledzenie liczby odrzuceń i rezygnacji
 • Śledzenie aktywności respondentów (w przypadku badań zamkniętych)
 • Generowanie raportów z regułami segmentacji (demograficzne, wydziały, filie, grupy itp.) i z podziałem według dat
 • Eksportowanie do programów Excel i Word
 • Udostępnianie raportów internetowych innym osobom
 • Wyświetlanie wyników w formie tabel
Chcesz wypróbować SurveysWorldwide?

Oferujemy wiele różnych funkcji zaprojektowanych tak, aby ułatwić tworzenie i przeprowadzanie ankiet.